Cienījamie abonenti! Мūsu mājas lapa ir izstrādes stadijā. Informācija par XOmobile pakalpojumiem tiks pilnveidota. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. Jebkuru jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar mūsu Tehniskā atbalsta dienestu (support@xomobile.com).

Paketes

Pakete Diskonts
Pakete Krievija
Pakete «INTERNETS 50»
Pakete «INTERNETS 100»
Pakete «INTERNETS 250»
Pakete «INTERNETS 500»
Pakete «INTERNETS 1000»

Bez balss sakaru un interneta pakalpojumu pamata tarifiem abonents var izmantot arī pakalpojumu paketes. Vienlaikus var aktivizēt vairākas paketes. No piedāvātajām datu paketēm var aktivizēt tikai vienu.


Pakete Diskonts

Paketes apraksts

Paketē ietilpst šādi pakalpojumi 30 valstīs (valstu saraksts – zemāk):

  • izejošā zvana pirmā minūte tiek tarificēta pēc standarta tarifa;
  • izejošie zvani, sakot no sarunas 2. minūtes 0,185 EUR;
  • bonuss par ienākošajiem zvaniem, sākot no sarunas 3.minūtes 0,02 EUR.

Pakete ir spēkā 180 kalendāra dienas no aktivizēšanas brīža.

Aktivizējot paketi, visi pārējie tarifi paliek bez izmaiņām.

UZMANĪBU: zvani no XOmobile SIM-kartes uz XOmobile SIM-karti tiek tarificēti pēc paketes cenām.
Paketes cena
: 2,50 EUR.

Valstu saraksts:

Аustrija, Beļģija, Lielbritānija, Ungārija, Vjetnama, Vācija, Holande, Grieķija, Dānija, Ēģipte, Izraēla, Īrija, Islande, Spānija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Portugāle, Krievija, Rumānija, Slovēnija, Тurcija, Somija, Francija, Čehijas Republika, Šveice, Zviedrija.

Paketes aktivizēšana:

Lai aktivizētu paketi, telefonā jāievada komanda: *146*907*21# un jānospiež taustiņš Izsaukums.

Paketes bilances pārbaude:

Lai pārbaudītu paketes bilanci, telefonā jāievada komanda: *146*907# un jānospiež taustiņš Izsaukums.Pakete Krievija

Paketes apraksts:

Pakete sniedz iespēju zvanīt par pazeminātiem tarifiem no 26 valstīm (valstu saraksts – zemāk):

  • uz Maskavu / Sanktpēterburgu uz tiešajiem numuriem (kods 495, 499, 812) – 0,15 EUR/min.;
  • uz visiem pārējiem numuriem Krievijā – 0,22 EUR/min.

Pakete ir spēkā 180 kalendāra dienas no aktivizēšanas brīža.

Aktivizējot paketi, visi pārējie tarifi paliek bez izmaiņām.

Paketes cena: 2,00 EUR.

Valstu saraksts:

Аustrija, Beļģija, Lielbritānija, Ungārija, Vācija, Holande, Grieķija, Dānija, Izraēla, Īrija, Spānija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Тurcija, Somija, Francija, Čehijas Republika, Šveice, Zviedrija.

Paketes aktivizēšana:

Lai paketi aktivizētu, telefonā jāievada komanda: *146*907*17# un jānospiež taustiņš Izsaukums.


Paketes bilances pārbaude
:

Lai pārbaudītu paketes bilanci, telefonā jāievada komanda: *146*907# un jānospiež taustiņš Izsaukums.
Pakete «INTERNETS 50»


Paketes apraksts:

Pakete ir pieejama 50 valstīs (valstu saraksts ir sniegts zemāk).

Interneta izmantošana 50 МB apjomā.

Minimālais datu pārraides apjoms vienas sesijas laikā – 100 KB.

Datu pārraides uzskaite tiek veikta ar soli 100 KB, noapaļojot uz lielāko pusi.


Pakete ir spēkā
24 stundas no aktivizēšanas brīža.

Aktivizējot paketi, visi pārējie tarifi paliek bez izmaiņām.

Paketes cena: 1,50 EUR


Valstu saraksts:

Albania (Operator VF Albania, ALBVF), Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Operators: Bell Mobility, CANBM and TELUS, CANTS), China, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Ghana (Operator Vodafone, GHAGT), Greece, Hong Kong (Operator China Mobile Hong Kong Company Limited (Peoples), HKGPP), Hungary, Iceland, Ireland, Israel (Operator Pelephone Communications, ISRK7), Italy, Japan, Jersey, Korea (South), Latvia, Liechtenstein, Lithuania , Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand (Operator Vodafone, NZLBS), Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia (Operator VimpelCom, RUSBD), Singapore (Operator M1 Singapore, SGPM1), South Africa, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, UK, Ukraine (Operator Astelit, UKRAS), USA.

Paketes aktivizēšana:

Lai paketi aktivizētu, ievadiet telefonā komandu: *146*907*28# un nospiediet taustiņu Izsaukums.


Paketes bilances pārbaude:

Lai pārbaudītu paketes bilanci, telefonā jāievada komanda: *146*907# un jānospiež taustiņš Izsaukums.Pakete «INTERNETS 100»


Paketes apraksts:

Pakete ir pieejama 50 valstīs (valstu saraksts ir sniegts zemāk).

Interneta izmantošana 100 МB apjomā.

Minimālais datu pārraides apjoms vienas sesijas laikā – 100 KB.

Datu pārraides uzskaite tiek veikta ar soli 100 KB, noapaļojot uz lielāko pusi.


Pakete ir spēkā 7 kalendāra dienas no tās aktivizēšanas brīža.

Aktivizējot paketi, visi pārējie tarifi paliek bez izmaiņām.

Paketes cena: 2,50 EUR


Valstu saraksts:

Albania (Operator VF Albania, ALBVF), Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Operators: Bell Mobility, CANBM and TELUS, CANTS), China, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Ghana (Operator Vodafone, GHAGT), Greece, Hong Kong (Operator China Mobile Hong Kong Company Limited (Peoples), HKGPP), Hungary, Iceland, Ireland, Israel (Operator Pelephone Communications, ISRK7), Italy, Japan, Jersey, Korea (South), Latvia, Liechtenstein, Lithuania , Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand (Operator Vodafone, NZLBS), Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia (Operator VimpelCom, RUSBD), Singapore (Operator M1 Singapore, SGPM1), South Africa, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, UK, Ukraine (Operator Astelit, UKRAS), USA.

Paketes aktivizēšana:

Lai paketi aktivizētu, ievadiet telefonā komandu: *146*907*29# un nospiediet taustiņu Izsaukums.


Paketes bilances pārbaude:

Lai pārbaudītu paketes bilanci, telefonā jāievada komanda: *146*907# un jānospiež taustiņš Izsaukums.

Pakete «INTERNETS 250»


Paketes apraksts:

Pakete ir pieejama 50 valstīs (valstu saraksts ir sniegts zemāk).

Interneta izmantošana 250 МB apjomā.

Minimālais datu pārraides apjoms vienas sesijas laikā – 100 KB.

Datu pārraides uzskaite tiek veikta ar soli 100 KB, noapaļojot uz lielāko pusi.


Pakete ir spēkā 30 kalendāra dienas no tās aktivizēšanas brīža.

Aktivizējot paketi, visi pārējie tarifi paliek bez izmaiņām.

Paketes cena: 4,50 EUR


Valstu saraksts:

Albania (Operator VF Albania, ALBVF), Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Operators: Bell Mobility, CANBM and TELUS, CANTS), China, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Ghana (Operator Vodafone, GHAGT), Greece, Hong Kong (Operator China Mobile Hong Kong Company Limited (Peoples), HKGPP), Hungary, Iceland, Ireland, Israel (Operator Pelephone Communications, ISRK7), Italy, Japan, Jersey, Korea (South), Latvia, Liechtenstein, Lithuania , Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand (Operator Vodafone, NZLBS), Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia (Operator VimpelCom, RUSBD), Singapore (Operator M1 Singapore, SGPM1), South Africa, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, UK, Ukraine (Operator Astelit, UKRAS), USA.

Paketes aktivizēšana:

Lai paketi aktivizētu, ievadiet telefonā komandu: *146*907*30# un nospiediet taustiņu Izsaukums.


Paketes bilances pārbaude:

Lai pārbaudītu paketes bilanci, telefonā jāievada komanda: *146*907# un jānospiež taustiņš Izsaukums.

Pakete «INTERNETS 500»


Paketes apraksts:

Pakete ir pieejama 50 valstīs (valstu saraksts ir sniegts zemāk).

Interneta izmantošana 500 МB apjomā.

Minimālais datu pārraides apjoms vienas sesijas laikā – 100 KB.

Datu pārraides uzskaite tiek veikta ar soli 100 KB, noapaļojot uz lielāko pusi.


Pakete ir spēkā 30 kalendāra dienas no tās aktivizēšanas brīža.

Aktivizējot paketi, visi pārējie tarifi paliek bez izmaiņām.

Paketes cena: 7,50 EUR


Valstu saraksts:

Albania (Operator VF Albania, ALBVF), Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Operators: Bell Mobility, CANBM and TELUS, CANTS), China, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Ghana (Operator Vodafone, GHAGT), Greece, Hong Kong (Operator China Mobile Hong Kong Company Limited (Peoples), HKGPP), Hungary, Iceland, Ireland, Israel (Operator Pelephone Communications, ISRK7), Italy, Japan, Jersey, Korea (South), Latvia, Liechtenstein, Lithuania , Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand (Operator Vodafone, NZLBS), Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia (Operator VimpelCom, RUSBD), Singapore (Operator M1 Singapore, SGPM1), South Africa, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, UK, Ukraine (Operator Astelit, UKRAS), USA.

Paketes aktivizēšana:

Lai paketi aktivizētu, ievadiet telefonā komandu: *146*907*33# un nospiediet taustiņu Izsaukums.


Paketes bilances pārbaude:

Lai pārbaudītu paketes bilanci, telefonā jāievada komanda: *146*907# un jānospiež taustiņš Izsaukums.

Pakete «INTERNETS 1000»


Paketes apraksts:

Pakete ir pieejama 50 valstīs (valstu saraksts ir sniegts zemāk).

Interneta izmantošana 1000 МB apjomā.

Minimālais datu pārraides apjoms vienas sesijas laikā – 100 KB.

Datu pārraides uzskaite tiek veikta ar soli 100 KB, noapaļojot uz lielāko pusi.


Pakete ir spēkā 30 kalendāra dienas no tās aktivizēšanas brīža.

Aktivizējot paketi, visi pārējie tarifi paliek bez izmaiņām.

Paketes cena: 13,00 EUR


Valstu saraksts:

Albania (Operator VF Albania, ALBVF), Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada (Operators: Bell Mobility, CANBM and TELUS, CANTS), China, Croatia, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, France, Germany, Ghana (Operator Vodafone, GHAGT), Greece, Hong Kong (Operator China Mobile Hong Kong Company Limited (Peoples), HKGPP), Hungary, Iceland, Ireland, Israel (Operator Pelephone Communications, ISRK7), Italy, Japan, Jersey, Korea (South), Latvia, Liechtenstein, Lithuania , Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand (Operator Vodafone, NZLBS), Norway, Poland, Portugal, Reunion, Romania, Russia (Operator VimpelCom, RUSBD), Singapore (Operator M1 Singapore, SGPM1), South Africa, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, UK, Ukraine (Operator Astelit, UKRAS), USA.

Paketes aktivizēšana:

Lai paketi aktivizētu, ievadiet telefonā komandu: *146*907*34# un nospiediet taustiņu Izsaukums.


Paketes bilances pārbaude:

Lai pārbaudītu paketes bilanci, telefonā jāievada komanda: *146*907# un jānospiež taustiņš Izsaukums.